Risico's en kansen

Risico’s en kansen zullen we in kaart brengen in relatie tot de context van de organisatie.

Risico = kans x effect