Werkkapitaal-verlaging

Werkkapitaal

Uit de praktijk

In de praktijk zien wij dat de mogelijkheden tot een betere beheersing van het werkkapitaal onbenut blijven. De noodzaak wordt vaak op het allerlaatste moment gezien als het bijna te laat is. We doen liever een beroep op de rekening-courant van de bank.

Waarom?

De beheersing van het werkkapitaal blijkt een grote uitdaging voor vele ondernemingen te zijn. Er wordt weinig aandacht aan geschonken maar vaak zit er meer geld in voorraden, debiteuren en onderhanden werk dan in gebouwen, machines en inventaris.

Wat is het risico van een te hoog werkkapitaal?

1: De middelen die onnodig in voorraden, debiteuren en onderhanden werk worden gestoken leveren geen rendement op.
2: De nominale waarde kan afnemen. Bijvoorbeeld omdat voorraden incourant worden of omdat debiteuren niet betalen. Deze waardedaling worden als kosten geboekt en komen ten laste van het resultaat.
3: Een hoger werkkapitaal zorgt voor een hoger balanstotaal en daarmee voor een hoger te vormen eigen vermogen.
4: De investering in voorraden, debiteuren en onderhanden werk kan zo’n omvang aannemen dat de kredietruimte bij de bank uitgeput raakt.

Oorzaak

Dagelijkse beslissingen kunnen doorwerken in een hoger werkkapitaal. Bijvoorbeeld, het toestaan van een langere betalingstermijn bij een klant, onnodige voorraadvorming, projecten die uitlopen waardoor de facturatie stagneert maar ook interen financiële processen die niet geoptimaliseerd zijn, dragen eraan bij.

Ratio’s

Er zijn drie verschillende kengetallen om het totaal beslag van het werkkapitaal te kunnen beoordelen; current ratio, quick ratio en het netto werkkapitaal.
Het zijn allemaal moment-opname uit meestal de jaarlijks balanscijfers.
Op deze wijze geven ze te weinig inzicht in de liquiditeit en werkkapitaal.

Wat beïnvloed de hoogte van het werkkapitaal?

Belangrijk is dat we de medewerkers die over de middelen beslissen inzicht verschaffen in de beheersing van het werkkapitaal.
We zullen op basis van analyse, interne normen vast moeten stellen voor de verschillende posten van het werkkapitaal. Op deze wijze kunnen beslissers rekening houden met de timing van uitgaven en inkomsten.

Werkkapitaal-beheersing eist ook organisatieveranderingen

De hoogte van het werkkapitaal hangt samen met de manier van werken van uw organisatie. Het is daarom belangrijk om de organisatie bewust te maken van werkkapitaal-verlaging.