Scrum & Agile werken

Scrum & agile werken

Scrum & Agile werken is voor de controller nog een grote uitdaging.

Scrum & Agile werken

Om sneller te kunnen inspelen op wijzingen, is de Agile-projectaanpak ontstaan. Bij deze vorm van projectmanagement wordt met voortdurende feedback van de klant in korte ‘sprints’ van twee tot vier weken het product ontwikkeld. De functionaliteit die de klant het meest waardevol vindt, wordt het eerst opgeleverd, en wel direct als getest en werkend product. Zo kan voortschrijdend inzicht direct worden geïmplementeerd. Agile werken past goed bij de controlfunctie, het is resultaatgericht. Echter in de hedendaagse praktijk is dit nog een flinke uitdaging voor de controller.

Door het succes van Scrum en Agile werken wordt dit inmiddels breed toegepast en niet alleen binnen de ICT.
Een scrumteam is zelfsturend en betrekt ieder teamlid bij het project, de klant, de gebruiker en de opdrachtgever. Korte doorlooptijden, snelle en duidelijke inzichten en verwachtingen voor alle partijen leveren het gewenste resultaat.

Steeds meer bedrijven gaan, agile werken. Natuurlijk zijn er ook risico’s bij agile werken. De strategische richting kan uit het oog worden verloren. Ook kan de kwaliteit en documentatie onder de snelheid en flexibiliteit van het project, minder zijn.

De controller

Voor de controller is het nog een hele uitdaging.
Bij scrum en agile werken hoort een andere vorm van rapporteren. Rapporteren moet net zo’n korte cyclus hebben. Elke iteratie moet gerapporteerd worden anders kan het resultaat aan het einde wel eens flink tegenvallen. Hoe zit het met de business cases als alle projecten worden opgeknipt in kleine stukjes? Hoe zit het met plannen en budgetten als niemand zich er toch aan houdt?

De CFO zal hier over na moeten denken hoe dit aan te pakken!